Tuyên Cáo về Tình Hình Việt Nam năm 2016

TUYÊN CÁO VỀ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NĂM 2016  (Của Người Việt trong và ngoài nước – Phổ biến lần thứ hai) _____________________________  Xét rằng: 1-     Đảng cộng sản đã hiện diện trên đất nước Việt Nam hơn 70 năm qua, gây ra nhiều đau thương tang tóc cho Dân tộc Việt Nam. Các quốc gia […]

Read More