TIN HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM BẦU THÊM NHÂN SỰ MỚI

TIN TỨC HỖI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM  TIN HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM BẦU THÊM NHÂN SỰ MỚI QnHn 23;5;2017 – Ngày 23/5/2017 Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam đã có hai phiên họp riêng biệt để bầu đại diện các … Continue reading TIN HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM BẦU THÊM NHÂN SỰ MỚI