Để giải thể chế độ và đảng cướp csvn chúng ta phải dồn sức tấn công vào 3 mục tiêu chính:

– Kinh Tế

– Xã Hội

– Tôn Giáo

Xin Quý Vị đóng góp ý kiến hữu hiệu, thiết thực cho cuộc chiến giải thể chế độ và đảng cướp csvn để bảo tồn lãnh thổ và đem lại một nước Việt Nam TỰ DO, DÂN CHỦ, ẤM NO cho đồng bào.

Thân chào Quyết Thắng

GianhLaiQuyenSong

Print Friendly, PDF & Email