Biểu tình chống thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Thịnh Đốn

Khí thế sôi nổi: đồng bào hải ngoại biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc trước Tòa Bạch Ốc ngày 31-5-2017 https://www.youtube.com/watch?v=4UvvVtmpeEk&t=177s ​Đọc kiến nghị gửi TT Trump và Quốc Hội Hoa Kỳ https://youtu.be/QpwlH0pFqas​ VOA tường trình: https://www.youtube.com/watch?v=Z5NbvbGzoNQ&t=808s RFA tường trình: https://youtu.be/a3WrMe5apqs Hình ảnh của Nhất Hùng: https://goo.gl/photos/qr7WieWsG44VPdhTA Thỉnh nguyện thư gửi TT Hoa Kỳ (Việt … Continue reading Biểu tình chống thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Thịnh Đốn