Đất đai: cuộc chiến vì nhân quyền và dân chủ!!! (BNS TDNL)

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 266 (01-05-2017) Vụ nổi loạn của nông dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã được tạm tháo ngòi nổ. Các cán bộ và nhân viên của nhà cầm quyền bị dân bắt làm con tin (sáng kiến đấu tranh chưa từng thấy) … Continue reading Đất đai: cuộc chiến vì nhân quyền và dân chủ!!! (BNS TDNL)