Đây là bằng chứng rõ ràng chế độ và đảng cướp csvn đã đánh đập phụ nữ và trẻ em công khai ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Con nít có làm gì mà chế độ và đảng cướp csvn cũng không tha, bọn chúng đúng là là loài cầm thú, chỉ dám đàn áp người dân không phân biệt già trẻ lớn bé phụ nữ và trẻ em.

Xin ACE chia xẻ và tố cáo tới các Tổ chức Quốc Tế Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

 

Print Friendly, PDF & Email