Bạn đâu cần làm người nhát gan đâu , hãy làm người bạo gan luôn đi . Cứ đi theo xem những người biểu tình họ đi đâu , làm gì , và cứ chụp hình thoải mái .

Công an hỏi thì cứ nói là em ghét bọn phản động lắm , em đi theo coi chúng làm ăn thế nào , rồi em chụp hình để về em sẽ viết bài chửi chúng , là chả có công an nào làm khó dễ bạn !

H2

Print Friendly, PDF & Email