Obama please help

Nhà Trắng đã tiết lộ lịch trình của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam từ 23 đến 25/5.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email