07-5-2016

Chúng tôi cần Cá

Bất cứ tàu đánh cá xa bờ nào khi cập cảng đều được cấp giấy chứng nhận là cá sạch mà không qua bất cứ việc kiểm nghiệm nào từ cơ quan trách nhiệm.

Đó là lời kể lại của ngư dân và được nhiều tờ báo loan tải. Báo Lao động cho biết tàu cá của ngư dân khi vào bờ sẽ được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận “Sàn phẩm thủy sản được khai thác bởi tàu khai thác thủy sản xa bờ”.

Các chữ ký trong biên bản là của các ban ngành trách nhiệm thuộc tỉnh Quảng Bình và sau đó cá được thu mua bởi CoopMart, Hiệp hội chế biến thủy sản Việt Nam, cùng một số thương lái khác.

Vấn đề đáng nói là hải sản hoàn toàn không được kiểm nghiệm bởi một cơ quan chuyên môn về sự an toàn của hải sản theo quy chuẩn cho phép.

 

Print Friendly, PDF & Email