Tau Ca TQ
50 nghìn thuyền đánh cá Trung Quốc được vũ trang

Hiện nay Trung Quốc đang huấn luyện gần xong số ngư quân cho 50 nghìn thuyền đánh cá vũ trang. Với 50,000 thuyền đánh cá, mỗi thuyền trung bình 7 ngư dân, đưa quân số dân quân vũ trang Trung Quốc lên tới 350 nghìn quân tại Biển Đông.

Đây là con số dân quân vũ trang khổng lồ, gần bằng tổng số binh lính chính qui của toàn nước Việt Nam.

Mỗi chiếc thuyền NGƯ QUÂN của Trung Quốc được tranh bị 1 máy truyền tin và GPS để liên lạc với Hải Quân Trung Quốc.

Theo Thùy Trang được biết thì các ngư quân sẽ được trang bị vũ khí cũ, loại vũ khí tồn kho của Trung Quốc là 2 súng AK và 1 súng phóng lựu B40 hoặc B41 trên mỗi chiếc thuyền đánh cá.

Đây là một sự kiện vô cùng quan ngại vì mạng sống của ngư dân Việt Nam đang gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ngoài biển Đông.

Nguyễn Thùy Trang

Print Friendly, PDF & Email