Mời Biểu Tình, Tuần Hành Hỗ Trợ Phong Trào Quốc Nội

WESTMINSTER — Tổ chức Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai vừa đưa ra Thông Báo để mời đồng hương tham dự biểu tình, tuần hành vào Thứ Bảy ngày 7 tháng 5 năm 2016
Thư mời có đoạn viết:

“Suốt tuần lễ qua, qua sự kiện tập đoàn Formosa được sự tiếp tay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, đã gây ô nhiễm trầm trọng toàn bộ hải phận miền Đông Bắc, mà nay đã kéo dài xuống tới vùng Nha Trang, Phú Yên, v.v…, gây bao khó khăn cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là hàng triệu ngư dân khắp vùng. Trước sự đồng lõa và vô cảm của bọn tà quyền, dân chúng khắp nơi, từ Hà Nội cho đến Sài Gòn đã biểu tình rầm rộ và liên tục suốt thời gian qua để phản đối tệ trạng này và yêu cầu nhà cầm quyền sớm giải quyết.

Để hưởng ứng với cao trào đòi quyền sống của người dân, nhất là để tiếp tay cùng toàn dân sớm lật đổ bạo quyền cộng sản, Liên Ủy Ban chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình, tuần hành trên đại lộ Bolsa, ngay sau buổi chào cờ hàng tháng tại Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, 7 tháng 5 năm 2016.

Vì tương lai đất nước và vì muốn góp tay cùng toàn dân sớm giải thoát ách cộng sản hiện nay, xin mời mọi người hưởng ứng đến tham gia với chúng tôi thật đông đảo theo ngày giờ và địa điểm nêu trên.

Trân trọng kính báo.

Little Saigon, ngày 03 tháng 5 năm 2016

TM. Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai

Phan Kỳ Nhơn

***********

Saturday, May 7, 2016

Tuần Hành trên đại lộ Bolsa, Little Saigon. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 5 năm 2016.

Hải Ngoại đồng tình Quốc Nội phản đối Formosa và Việt cộng gây ra thảm họa đất nước.
Hình ảnh do Cẩm Khê chuyển (Chân thành cám ơn Nhiếp ảnh gia Tho Nguyen đã gởi cho các tấm hình ý nghĩa này).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email