Tuổi trẻ yêu nước Huỳnh Quốc Huy

Huỳnh Quốc Huy, một người trẻ nhiệt tình yêu nước, yêu dân tộc, luôn luôn hướng về nền độc lập tự chủ của dân tộc, dân chủ tự do và hạnh phúc cho giống nòi.

Trang này giới thiệu các video của anh Huỳnh Quốc Huy.

 

Print Friendly