Kính gửi:

  • Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo,
  • Quý vị Lãnh Đạo Cộng Đồng, Đoàn Thể, Tổ Chức, Truyền Thông, Báo chí,
  • Quý vị Nhân Sĩ và Đồng Hương quý mến,

Kính thưa quý vị,

Tiếp theo thông báo ngày 20/4/2018 về Đại Hội Khoáng Đại của HĐLKQNHNVN, nay chúng tôi xin trân trọng thông báo chi tiết như sau:

1- Mục đích của Đại Hội: Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam được thành lập cách đây hai năm nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết đấu tranh trong và ngoài nước, nay đã mãn nhiệm kỳ hai năm (2016-2018). Phiên họp của HĐLKQNHN tháng 4 năm 2018 đã quyết định tổ chức Đại Hội Khoáng Đại vào tháng 6, 2018 tại New York nhằm mục đích: Tổng kết, rút ưu khuyết điểm hoạt đông trong nhiệm kỳ vừa qua – Đề ra đường hướng hoạt động cho nhiệm kỳ kế tiếp – Mở rộng tầm hoạt động và kính mời  thêm nhân sự tham gia – Bầu lại các chức vụ của HĐLKQNHNVN.

2- Ngày giờ và địa điểm (giờ New York): Đại Hội được tổ chức vào Thứ Sáu, 8 tháng 6 năm 2018 tại thành phố New York, Hoa Kỳ, nhân dịp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế năm 2018 lần thứ 33 vào ngày hôm sau, thứ Bảy 9 tháng 6, 2018. Địa điểm Đại Hội: tại Hội Trường khách sạn:

Park Central Hotel New York

870    7th Ave, New York, NY 10019

Tel: 212-247-8000

3- Chương trình nghị sự tổng quát: (thứ Sáu 8 tháng 6, 2018)

– 9 giờ sáng đến 12 giờ trưc: gặp Văn Phòng Đại Diện Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các Tòa Đại Sứ.

– Từ 01 giờ trưa đến 6 giờ chiều: Khai mạc – Đúc kết, ưu khuyết điểm nhiệm kỳ vừa qua – Bầu cử các chức vụ của HĐLKQNHN – Đường hướng và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020. Linh tinh.

– Từ 7 giờ tối: cơm thân mật – Công bố thành phần lãnh đạo mới của HĐLKQNHNVN

Tại: Nhà Hàng Joy Luck Palace, 98 Mott St, New York, NY 10013.

4- Thành phần tham dự: Kính mời  Quý Hội Đoàn, quý Nhân sĩ ưu tư trước hiện tình đất nước, nếu đồng thuận với mục tiêu, chủ trương, đường lối của HĐLK/QNHN đều có thể tham dự Đại Hội để chúng ta cùng nhau đồng hành với toàn dân trong nước nhằm thúc đẩy tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam.

5- Ghi danh tham dự: xin điền vào phiếu ghi danh đính kèm và gửi gấp về Ban Tổ Chức trong thời gian sớm nhất.

6- Nơi cư ngụ: Khách sạn Park Central Hotel New York, là nơi tổ chức đại hội. Hoặc quý vị có thể ở các khách sạn khác tại New York và vùng phụ cận như Jersey City, Newark, Bronx…

7- Di chuyển: Quý vị có thể lấy vé máy bay đến các phi trường theo thứ tự từ gần đến xa: J.F. Kennedy, Laguardia, Newwark.

Kính thưa toàn thể quý vị,

Chúng tôi chân thành kính mời tất cả quý vị có lòng với đất nước và đồng thuận với mục tiệu của HĐLKQNHN/VN xin hãy về tham dự đại hội để cùng nhau liên kết trong và ngoài nước, tạo sức mạnh tổng lực của dân tộc, góp phần cùng với toàn dân trong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ, thực hiện nhân quyền và dân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Đất Nước (Trích bản Công Bố).

Chúng tôi hoan nghinh mọi sự ủng hộ, đóng góp ý kiế́n và sự hợp tác của quý vị.

Trân trọng kính mời,

Việt Nam và Hải Ngoại, ngày 5 Tháng 5 năm 2018

TM Ban Tổ Chức : Đồng Chủ Tịch (Nhiệm kỳ 2016-2018)

Hòa Thượng Thích Không Tánh – Linh Mục Phan Văn Lợi – Chánh Trị Sự Hứa Phi – Đạo Huynh Lê Văn Sóc – Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa – Mục Sư Nguyễn Công Chính – BS Võ Đình Hữu – BS Đỗ Văn Hội – Ô. Lưu Văn Tươi – Ô. Nguyễn Văn Tánh – Ô. Phạm Trần Anh – Ô. Cao Xuân Khải – Phó Trị Sự Trần Viết Hùng – Ô. Trần Văn Đông,- Ô. Lạc Việt – BS Hoàng Thị Mỹ Lâm – Ô. Đoàn Hữu Định – Ô. Nguyễn Trung Châu.

Đồng Trưởng Ban Ban Điều Hợp:

BS Võ Đình Hữu – Nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh –  BS Đỗ Văn Hội – Nhân sĩ Phạm Trần Anh 

Mọi chi tiết xin liên lạc về:

– BS Võ Đình Hữu:        714-928-3038; Drhvo@yahoo.com

– Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347-481-8283; tanhnguyen1947@yahoo.com;

– BS. Đỗ Văn Hội:         407-234-3596; hoivando@gmail.com;

– Ô. Phạm Trần Anh:   714-332-9243. phamtrananh2015@gmail.com;

– LS Nguyễn Thanh Phong (Trưởng Văn Phòng Đại Diện New York): 917-887-2061;

– Cô Tara Thu:             917-862-9969; Tarathu@gmail.com;

– Ô Lê Thanh Diệu       646-463-4389;  Thanhdieu@msn.com

 

Tại Quốc nội, xin liên lạc với:

– Hòa Thượng Thích Không Tánh: 0993-657-027. – Linh Mục Phan Văn Lợi: 0964-236-371

Mọi thư từ, đóng góp Tài Chánh, Check ủng hộ xin đề: UCVHO gởi về địa chỉ:

2424 Gunther Ave , Bronx , NY 10469

Đính kèm: Phiếu ghi danh – Bản Quy Chế của HĐLKQNHN.VN – Thiệp mời tổng quát

 

 

Bản đồ nơi họp Đại Hội

HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM

PHIẾU GHI DANH THAM DỰ

ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI

Ngày Thứ Sáu 8 tháng 6 năm 2018

Tại Khách Sạn Park Central Hotel New York

Số 870     7th Ave, New York, NY 10019 – Tel: 212-247-8000

Cơm tối tại: Nhà Hàng Joy Luck Palace, 98 Mott St, New York, NY 10013.

 

Họ và Tên  :__________________ Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn thể..: ___________________

__________________________Chức vụ:  _________________________________

Địa chỉ: ______________________________________________________________________________

Liên lạc: ĐT___________________. Cell:_________________. Email: _________________________

Số thành viên hoặc thân nhân đi theo: ___________, Tên, họ:__________________________________

Đóng góp: Để trang trải chí phí tổ chức, xin quý vị vui lòng yểm trợ như sau:

– Quan khách mời: miễn phí (hoan nghinh mọi sự ủng hộ).

– Đại biểu tham dự đại hội: 100 Mỹ kim / mỗi đại biểu. (Gồm: tham dự Đại Hội, Cơm thân mật, giải khát)

– Thân nhân tham dự dạ hội, ăn tối… 50 MK / mỗi người. (Trẻ em trên 7 tuổi: như vé người lớn).

Thân nhân sẽ ngồi chung bàn với đại biểu.

– Ủng hộ thêm Ban Tổ Chức Đại Hội … ________MK

                                    Tồng cộng thành tiền:________MK

  • Tôi không thể về tham dự được, xin yểm trợ Đại Hội ngân khoản: ____________MK
  • Ý kiến với đại hội:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(có thể đính kèm thêm giấy).

____________________, ngày ____________________

Ký tên

 

___________________________

Mọi chi tiết xin liên lạc về:

– BS Võ Đình Hữu:        714-928-3038; Drhvo@yahoo.com

– Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347-481-8283; tanhnguyen1947@yahoo.com;

– BS. Đỗ Văn Hội:         407-234-3596; hoivando@gmail.com

– Ô. Phạm Trần Anh:   714-332-9243. phamtrananh2015@gmail.com;

– LS Nguyễn Thanh Phong (Trưởng Văn Phòng Đại Diện New York: 917-887-2061

– Giúp lấy phòng khách sạn:      Cô Tara Thu: 917-862-9969; Tarathu@gmail.com

– Ô Lê Thanh Diệu       646-463-4389;  Thanhdieu@msn.com

Quốc nội, Xin liên lạc với:

Thích Không Tánh: 0993657027 – LM. PHan Văn Lợi: – Linh Mục Phan Văn Lợi: 0964-236-371

Mọi thư từ, đóng góp Tài Chánh, check ủng hộ xin đề: UCVHO gởi về địa chỉ:

Mr. Tanh Nguyen: 2424 Gunther Ave , Bronx , NY 10469.

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ

Print Friendly, PDF & Email