Trước sự đe doạ của các tội phạm hung bạo tới ACE và gia đình, sự bất lực của lực lượng công an cảnh sát, xin ACE hãy tìm cách tự bảo vệ sự an toàn mạng sống của mình và gia đình mình bằng cách mua các vũ khí tự phòng thân.

Nếu các băng đảng, xã hội đen có thể mua vũ khí qua các đường giây tại các cửa khẩu biên giới Việt Trung thì ACE cũng có thể mua vũ khí để tự vệ tại các nơi đó vậy!

Xin Mởi Đọc Thêm…

 

Print Friendly, PDF & Email