BaoVe-Moi-Truong

Tống thống Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam vào ngày 22-5-20 16 tới đây.

Chiếc Air Force One của Tổng Thống OBAMA sẽ đáp xuống phi truờng Tân Sơn Nhất vào buổi sáng 8.30 ngày 22-5 để bắt đầu chuyến thăm tại Sài Gòn. Ngày 23-5 Tổng thống OBAMA sẽ tiếp tục đến Huế và cuối cùng mới đến Hà nội để gặp mặt các lãnh đạo của Ngụy quyền Cộng sản vào ngày 24-5.

Qua lịch trình có thể thấy Tổng Thống Obama đã chọn Sài Gòn thay vì Hà nội để bắt đầu chuyến thăm, đây là cơ hội để người dân Sài Gòn và miền Nam nói chung xuống đường.

Trong chuyến thăm 3 ngày này, riêng tại Miền Nam và miền Trung thì người dân cần mạnh mẽ bày tỏ thông điệp muốn chuyển đến ngài Tổng thống, và sẵn sàng xuống đường bày tỏ trước ngày 24-5 khi mà Tổng Thống Obama đến Hà Nội gặp các lãnh đạo tập đoàn cộng sản.

Mary Tran

Print Friendly, PDF & Email