Kính thưa quý vị

Mấy chục năm nay các Tổ Chức, Đoàn Thể, Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại luôn luôn lên tiếng cam kết một lòng hỗ trợ đồng bào trong nước.

Bây giờ hơn bao giờ hết,  đất nước và đồng bào trong nước cần tới sự hỗ trợ đó bằng mọi hình thức.

Bấy lâu nay chúng ta luôn luôn tranh đấu cho đồng bào trong nước có được Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, đó là điều cao quý. Nhưng trước các thảm hoạ môi trường đang đưa đến  sự đói khổ, chết chóc của cả một dân tộc thì những gì gọi là Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tạm thời không còn cần thiết nữa.

Xin nhớ là người đói, người chết không còn cần tới Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền .

Xin quý Tổ Chức, Đoàn Thể, Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại làm một cái gì để chứng tỏ tinh thần hỗ trợ  trước cảnh đầu sôi lửa bỏng hiện đang xẩy ra cho đất nước và đồng bào trong nước.

Nay kính khẩn cầu

hanhdong cho mang song

Print Friendly, PDF & Email