Song Gio Viet Nam

Dân chúng Việt Nam đã sống trong bóng đêm dầy dặc của địa ngục trần gian do chế độ và đảng cướp csvn tạo nên hơn 70 năm cho miền Bắc và hơn 40 năm cho miền Nam.

Nếu mỗi người dân trong nước làm như cô Nancy Nguyễn “thắp nên một ngọn nến, thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm” thì ánh sáng sẽ chan hoà khắp nơi, xoá tan sự u tối của địa ngục trần gian và xua đuổi bọn quỷ dữ csvn vể nơi cư trú địa ngục thực sự của chúng.

Tất cả hoàn toàn trong tay của toàn dân trong nước với sự lựa chọn: Tiếp tục sống trong địa ngục u tối dưới sự cai trị tàn độc của lũ quỷ dữ csvn hay sống trong trần gian chói lọi với đẩy đủ quyền sống và sự an lành của mình.

Print Friendly, PDF & Email