DoBaTYNguyenThiKimNgan

 Má»›i hôm nào, trong lúc Tổng bí Trọng “quy mã”, Bá»™ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh “tạm thời quy tiên”, ông đã “vắng chủ nhà gà mọc Ä‘uôi tôm” leo tọt lên ghế chủ tọa Há»™i nghị Quân ủy Trung Æ°Æ¡ng. Thiên hạ đồn ầm lên chỉ dấu ông trở Ä‘ang trở thành người Ä‘ang nắm giữ quyền hành thá»±c sá»± trong Quân ủy Trung Æ°Æ¡ng và Bá»™ Quốc phòng.
Mới hôm nào ông được Nguyễn Tấn Dũng mời ngồi vào chiếc ghế trước mặt có bảng tên Bộ trưởng Phùng Quang Thanh để họp phiên họp thường kỳ của chính phủ. Từ ghế số 2 trong vai trò đứng đầu tổng cục chính trị của quân đội, ông có tương lai xán lạn để trở thành Bộ trưởng Bộ cầm quân.
Giữa ông và ông tÆ°á»›ng mỡ nhiều hÆ¡n thịt họ Phùng, người “tâm tÆ°” lo lắng chuyện từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Tàu, thì nếu ông cầm quân nhiều hÆ¡n cầm tiền nhÆ° cha con ông Thanh, biết đâu lá»±c lượng quân Ä‘á»™i mang tên nhân dân nhÆ°ng là của đảng sẽ bá»›t bị… ít anh hùng hÆ¡n trong nhiệm vụ chống Tàu khá»±a xâm lược. Tuy nhiên, chữ nếu cÅ©ng thường bị ít xảy ra trong gia đình băng đảng của những đứa con hoang.
Ông là Đại tướng cầm quân Đỗ Bá Tỵ.
Mấy tháng trÆ°á»›c con đường hoạn lá»™ của ông coi mòi “rá»™ng thênh thang tám thÆ°á»›c” vá»›i cái bóng đại thụ của đồng chí X, kẻ mà bây giờ đã trở thành cỏ cú, sau khi bị đồng chí Lú tế-tá»­ đã sụt sùi xin tập tành làm người tá»­-tế. Ngày đó, không đâu xa, chỉ có mấy tháng trÆ°á»›c trận thÆ° hùng sau cùng của đại há»™i đảng XII, trÆ°á»›c khi các quan thầy Bắc Kinh – TrÆ°Æ¡ng Cao Lệ, VÆ°Æ¡ng Gia Thụy – thân chinh sang đạo diá»…n cuốn phim Ba Đình Chỉnh Lý và đút thêm vài cục vàng, vài cục tốt vào miệng các UVTƯ của đảng con hoang và giúp thái thú Nguyá»…n Phú Trọng “quy hoạch nhân sá»±”.
Nguyễn Phú Trọng và phe thân-Tàu-nhiều thắng phe thân-Tàu-ít dẫn đến dấu chấm than cho con đường binh nghiệp của tướng Tỵ, người bắt đầu đội nón cối vào mùa hè đỏ lửa 1972, được xem là ông tướng cộng sản có kinh nghiệm cầm quân trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Tàu Cộng vào những năm 80 hơn nhiều ông tướng cộng sản chuyên cầm nhân dân tệ khác.
Sau vụ mùa quy hoạch nhân sá»±, sau những màn đóng cá»­a cụp lạc rút vào đút ra – xin rút – cho phép rút – không được rút – vẫn cứ đút… phe thắng trận cùng nhau hân hoan chia ghế trÆ°á»›c thời hạn. Những cái mông béo phì được quy hoạch vào ngồi phóng uế lên những Ä‘iều lệ của hiếp pháp do chúng đẻ ra. Những cái thai ba đình bốn trụ chÆ°a kịp bầu đã được móc-rút ra khỏi tá»­ cung trÆ°á»›c thời hạn sinh đẻ. Đồng chí X vá»›i sá»± nghiệp chính trị Ä‘ang sống hùng sống mạnh nhÆ° bác Hồ được uống Viagra bá»—ng dÆ°ng từ Ä‘á»™ng chuyển sang xụi, rời Ä‘á»™ng Ba Đình và tuyên bố chui về hang Pắc Pó để sống chiến đấu học tập theo gÆ°Æ¡ng Trần Dân Tiên vừa Ä‘i đường vừa tập làm người tá»­ tế.
Riêng ông Tỵ, người mới được Tư Sang gắn quân hàm Thượng tướng chỉ vài tháng trước đại hội XII bị đặc phái vào ngồi ghế Phó chủ tịch quốc hội của đảng.
Ngày xÆ°a, “người hùng hậu cứ” Điện Biên bị phe thắng cuá»™c trong đảng Æ°u ái chuyển từ đại tÆ°á»›ng cầm quân sang bá»™ trưởng cầm vòng xoắn.
Ngày nay kinh nghiệm của cuá»™c Kắt-mạng nhau trong đảng được tái sá»­ dụng: Đại tÆ°á»›ng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mÆ°u trưởng Quân Ä‘á»™i nhân dân Việt Nam, từ nhiệm vụ chỉ huy gần ná»­a triệu quân chính quy được đảng trưởng Nguyá»…n Phú Trọng cùng vá»›i bầy đàn Æ°u ái giao cho nhiệm vụ má»›i: Cầm quần cho bà Chủ tịch du kích Bến Tre – Nguyá»…n Thị Kim Ngân.
Vũ Đông Hà
BaoMau LTKN
Bảo mẫu Kim Ngân và Đỗ Bá Tỵ
Print Friendly, PDF & Email