Lá thư gởi TT Obama cho kịp trước chuyến công du Á Châu và Việt Nam, kêu gọi TT đặt vấn đề với Việt Nam bảo vệ môi sinh và không được hiếp đáp dân lành. Bản chánh được gởi qua phát nhanh Fedex. Bản điện tử được gởi hôm nay và bản sao được gởi cho các bộ liên hệ như USTR, USDA, etc…

NV TamNguyen

 

Print Friendly, PDF & Email