– Ích kỷ, chỉ thấy cái lợi trước mắt cho chính mình
– Đồng tiền là trên hết, ai chết mặc kệ

 

Print Friendly, PDF & Email