08.04.2016

nxp-dog

Hạ Trắng (Danlambao)Thủ cũ hứa, thủ mới hứa, thủ nào cũng hứa. Nhưng rồi chỉ thấy đồng chấy thủ lợi mang tên thủ lợn. Cuối cùng, cũng vẫn người dân là… thúc thủ!!!
Sáng 7/4/2014, Quốc hội (nghị gật) đã bỏ phiếu kín bầu đề cử viên duy nhất của đảng là ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng vừa về vườn để vui thú điền viên và làm người tử tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo công bố của Ban kiểm phiếu, ông Phúc nhận được 90,28% tỉ lệ phiếu tán thành, 8,91% tỉ lệ không tán thành cho chức danh Thủ tướng. Tương đương với 446/490 đại biểu có mặt đồng ý và 44 đại biểu không đồng ý.
Trong các cuộc bầu bán quyền lực kiểu cộng sản, tỉ lệ phiếu bầu cao chất ngất (hơn 90% đến 99,9%) là chuyện bình thường. Vì như thế mới thể hiện được tinh thần “toàn dân một lòng theo đảng”, đúng như đảng nhận vơ từ khi ra đời. Kể cả các bài diễn văn, lời tuyên thệ nhậm chức cũng giống nhau đến 99,9%, chỉ khác tên họ và chức danh để nhân dân khỏi lộn, khỏi bị “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.
Ông nào, bà nào cũng phải thuộc nằm lòng những câu như “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”, hay “…ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”. (cần ghi nhận là chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội mà hoàn thành nhiệm vụ của đảng giao thì đúng là… dân chủ đến thế là cùng!).
Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức, ngoài những hứa hẹn dài lê thê đọc gần hết trang giấy, ông Phúc còn bày tỏ quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí và “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.”
Định viết một bài dài để bình luận về cái sự hứa hẹn của ông Phúc, nhưng thôi, vì như thế là thừa. Đành ngắn gọn dăm ba câu thế này:
Tham nhũng là đặc tính của độc tài cộng sản, muốn chống tham nhũng thì phải dẹp bỏ cộng sản. Chẳng có gã chóp bu cộng sản nào tự vả vào mặt mình. Mất bao nhiêu công sức đi cướp chính quyền, dựng nên một thế chế tham nhũng để vơ vét, để đè đầu cưỡi cổ người dân, lẽ nào lại tự đạp đổ.
Biển đảo, chủ quyền quốc gia đã tự nguyện dâng nộp cho Tàu cộng, lẽ nào dám đòi. Ngay cả cái ghế thủ tướng của ông Phúc, cũng không nằm ngoài khả năng do bố Tầu ban cho.
Đấy, vài ý ngắn thế thôi. Rồi xem tên trùm tham nhũng chống tham nhũng kiểu gì? Tên trùm bán nước sẽ đòi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia thế nào?
Thủ cũ hứa, thủ mới hứa, thủ nào cũng hứa. Nhưng rồi chỉ thấy đồng chấy thủ lợi mang tên thủ lợn. Cuối cùng, cũng vẫn người dân là… thúc thủ!!!
Print Friendly, PDF & Email