Kính gửi đến quý vị bản tường trình. Kính xin phổ biến. Trân trọng

Ban Điều Hành

ELYSEE 06 2018 PHÚC TRÌNH

Tiếp theo lá thư phản đối chuyến thăm viếng Pháp của Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3 2018, do Văn Phòng Liên Lạc và một số hội đoàn Người Việt Tự Do tại Pháp đồng ký tên, Văn Phòng Tổng Thống Pháp (VPTT) Emmanuel Macron đã hồi âm và mời gặp một số người đại diện Cộng Đồng để trao đổi về tình hình Việt Nam.

Buổi làm việc diễn ra ngày 28/06/2018, giữa một phái đoàn Người Việt Tự Do và ông Hugo Vergès đại diện VPTT. Ông Vergès đặc trách Mỹ Châu Sự Vụ thay thế bà Alice Rufo, đặc trách Á Châu Sự Vụ, phải đi công tác xa cùng với TT Pháp vào giờ chót.

Phái đoàn gồm ông Nguyễn Quốc Nam (Trưởng Phái Đoàn, Hồ Sơ NQVN), bà Tôn Nữ Hoàng Mai (Hồ Sơ TTSH), bà Nguyễn Thiên Hương (Hồ Sơ ÔNMT) và ông Trần Đức Tuấn Sơn (Hồ Sơ EV-FTA).

Phái đoàn đã lần lượt trình bày với ông Vergès 4 đề tài :

  1. Vấn đề môi sinh tại Việt Nam, và đặc biệt những sự ô nhiễm môi trường từ vụ bauxite đến vụ Formosa, bên cạnh những đe dọa đè lên vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long;
  2. Tại sao không nên thông qua Hiệp Định Thương Mại Âu Châu – Việt Nam (EVFTA) để tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền và tự do;
  3. Thực trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tệ hơn;
  4. Sự hội nhập tốt đẹp của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Pháp và nhu cầu có một Trung Tâm Sinh Hoạt cho Cộng Đồng.

Ông Vergès có nhắc lại quan niệm đề cao và bảo vệ nhân quyền trên mọi nơi của nước Pháp. Chính phủ Pháp cũng đã ghi nhận sự đàn áp nhân quyền tại Việt Nam có gia tăng đáng kể từ 2 năm nay.

Phái đoàn trình bày với VPTT những đề nghị cụ thể sau đây :

  • Chính phủ Pháp có thể « giúp » Việt Nam bảo vệ môi trường
  • Chính phủ Pháp không nên thông qua EVFTA nếu Hà Nội không cho phép tự do công đoàn và cải thiện thật sự tình hình nhân quyền tại Việt Nam
  • Đặc biệt trong tiến trình hợp tác giữa Pháp về Việt Nam trong lãnh vực Tư Pháp, chính phủ Pháp nên trao đổi với những Luật Sư bảo vệ nhân quyền trong nước hoặc vừa bị lưu đày như LS Nguyễn Văn Đài
  • Chính phủ Pháp nên mở một kênh liên lạc và trao đổi thường xuyên với Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Pháp, để có sự đa dạng thông tin thay vì chỉ nghe những gì đến từ Tòa Đại Sứ CSVN

Ông Vergès và phái đoàn đã trao đổi một giờ đồng hồ trong tinh thần cởi mở, lắng nghe hai bên. Phái đoàn đã trao cho ông Vergès 4 hồ sơ bằng tiếng Pháp liên quan đến 4 đề tài nêu trên. Ông cũng đề nghị sẽ có những buổi làm việc kế tiếp để đào sâu vào những vấn đề được nêu ra với những cơ quan chính phủ Pháp như Bộ Ngoại Giao.

Print Friendly, PDF & Email