BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Thông cáo Báo chí

Rex W. Tillerson, Ngoại trưởng

Washington DC

Ngày 21 tháng 12 năm 2017

Hôm nay, cùng với Tổng thống và Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao (HK) hành động chống lại những người đã vi phạm nhân quyền trầm trọng và tham nhũng trên toàn thế giới. Bộ cam kết sẽ bảo vệ và quảng bá nhân quyền và chống nạn tham nhũng với tất cả các phương pháp của chúng ta. Hành động hôm nay nâng cao những giá trị của chúng ta và thúc đẩy nền an ninh của Hoa Kỳ, các đồng minh và các đối tác của chúng ta. Chúng ta phải hướng dẫn bằng những thí dụ, và việc công bố các lệnh trừng phạt hôm nay cho thấy Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi các hậu quả cụ thể và có ý nghĩa đối với những ai có những hành vi lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng và tham nhũng (trên toàn thế giới).

Global Magnitsky Human Rights Accountability Act Implementation

Press Statement

Rex W. Tillerson
Secretary of State

Washington, DC

December 21, 2017

Today, alongside the President and the Department of the Treasury, the Department of State took action against persons who have committed serious human rights abuse and engaged in corruption around the world. The Department is committed to protecting and promoting human rights and combatting corruption with all of the tools at our disposal. Today’s actions advance our values and promote the security of the United States, our allies, and our partners. We must lead by example, and today’s announcement of sanctions demonstrates the United States will continue to pursue tangible and significant consequences for those who commit serious human rights abuse and engage in corruption.

 

Print Friendly, PDF & Email