Bản lược dịch Thư của TT Donald Trump.

TÒA BẠCH ỐC

WASHINGTON

March 27, 2018

Kính gửi: BS ….

Tampa, Florida

Thưa BS,

Cám ơn ông đã bỏ thì giờ bày tỏ sự nhận định của ông liên quan đến ngoại giao và an ninh quốc gia.

Nhiệm vụ của chính phủ Hoa Kỳ là bảo vệ quốc gia và nhân dân Hoa Kỳ, tạo sự thịnh vượng, gìn giữ hòa bình trong thế mạnh, và gia tăng sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Chiến lược An Ninh Quốc Gia của chúng tôi trình bày và giải thích phương thức thực hiện 4 điểm then chốt của quyền lợi quốc gia nói trên. Nó dựa trên sự đánh giá với viễn kiến trong sáng về quyền lợi của chúng ta và sự xác định để nắm chắc những thách thức mà chúng ta đang đối đầu. Nó xác nhận những tranh chấp về quân sự, kinh tế, chính trị mà chúng ta phải tham dự để bảo vệ những lợi ích và giá trị của Hoa Kỳ. Chính phủ của tôi rất tự tin trong trận chiến này.

Chúng tôi cam kết bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và đời sống của người dân Hoa Kỳ. Chính phủ (của tôi) có trách nhiệm bảo vệ người dân Hoa Kỳ được an toàn, giữ vững chủ quyền của chúng ta. Nguyên tắc trung tâm của chính sách an ninh quốc gia là khẳng định việc kiểm soát biên giới quốc gia. Chính phủ của tôi sẽ tăng cường an ninh biên giới, sửa chữa và cải thiện an toàn giao thông. Quốc gia Hoa Kỳ có quyền ấn định ai sẽ được nhập cư nước Mỹ và trong những trường hợp nào. Hành động ưu tiên của chiến lược ANQG hiện nay là bảo vệ biên giới phía Nam bằng cách xây dựng bức tường biên giới. Ngoài ra, để bảo vệ Hoa Kỳ trước những đe dọa từ bên ngoài, chúng ta thiết lập một hệ thống rào chắn hỏa tiễn bảo vệ đất liền chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ những quốc gia như Bắc Hàn và Iran.

An ninh kinh tế là một vấn đề của an ninh quốc gia.  Một nền kinh tế mạnh sẽ bảo vệ người dân Hoa Kỳ và duy trì sức mạnh của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ phục hồi nền kinh tế Hoa Kỳ vì quyền lợi  của công nhân và các công ty Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ đặt nặng quan hệ kinh tế công bằng và hỗ tương để giải quyết sự mất quân bình mậu dịch. Chúng ta cam kết duy trì sự lãnh đạo của chúng ta trong lãnh vực nghiên cứu, kỹ thuật và bảo vệ nền kinh tế của chúng ta trước những ăn cắp sở hữu trí tuệ của chúng ta một cách bất chính từ các đối thủ cạnh tranh. Và chúng ta cũng bảo vệ sự ưu thế về năng lượng, việc khai thác năng lượng dồi dào sẽ kích thích nền kinh tế của chúng ta.

Một nguyên lý quan trọng khác của chính sách An Ninh Quốc Gia là gìn giữ hòa bình qua sức mạnh. Trong lúc tôi cam kết tìm cách giải quyết những thách thức về khủng hoảng quốc tế bằng phương thức ngoại giao, chúng ta phải gia tăng và canh tân quân lực kể cả lãnh vực không gian và khả năng kỹ thuật mạng, để đoan chắc sức mạnh quân sự của chúng ta là tốt nhất. Mặc dù những kết quả to lớn mà quân đội chúng ta đã thực hiện chống lại quân ISIS (khủng bố HG) và al-Qa’ida tại Syria và Iraq, tổ chức khủng bố “thánh chiến” vẫn còn là mối đe dọa cho nước Mỹ. Sự phối hợp với các quốc gia bạn (tương tác) rất quan trọng để giải quyết những thách thức này, như bảo đảm rằng các quốc gia đồng minh góp phần công bằng vào cuộc phòng thủ hỗ tương và đánh bại những mối đe dọa khủng bố từ bên ngoài.

Hoa Kỳ là một trong những lực lượng lớn và tốt nhất trên thế giới. Chính sách ngoại giao của chúng ta duy trì sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới như là sức mạnh tích cực tạo điều kiện cho nền hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta tiếp tục giữ vững giá trị Hoa Kỳ và cống hiến cho những ai đang tranh đấu cho phẩm giá con người trong xã hội của họ.

Một lần nữa, tôi cám ơn ông đã viết thư cho chúng tôi. Để tìm hiểu thêm bằng cách nào Chiến Lược An Ninh Quốc Gia HK củng cố chính sách ngoại giao và cải thiện sự sẵn sàng của quân lực chúng ta, xin vui lòng thăm trang mạng www.WhiteHouse.gov. Với tư cách của một Tổng Thống, tôi cam kết tạo sức mạnh cho nước Mỹ và bảo vệ nhân dân Hoa Kỳ.

Trân trọng,

Ký tên

Donald Trump

Bản văn chính

 

Print Friendly, PDF & Email