Tin Nóng xã Đồng Tâm- Mỹ Đức- HN (Người dân Đồng Tâm không cho chính quyền Lấy đất)
Hàng chục công an cướp đất bị dân bắt nhốt, tưới xăng lên người tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức
Print Friendly, PDF & Email