08.04.2016

Giàn khoan HD 981 trên biển đông
Giàn khoan HD 981 trên biển đông.

rung Quốc hôm nay lên tiếng phản bác kêu gọi của Việt Nam là Bắc Kinh phải ngưng gây căng thẳng bằng việc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ đang còn đàm phán phân định giữa đôi bên.

Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng hoạt động của giàn khoan 981 tại vùng biển không có tranh chấp và đó là một hoạt động thăm dò thương mại bình thường. Trung Quốc hy vọng bên liên quan có quan điểm khách quan và hợp lý về vấn đề này.

Ông Hồng Lỗi không bình luận gì thêm.

Vào ngày hôm qua phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, lên tiếng về việc Trung Quốc vào hôm 3 tháng tư lại đưa giàn khoan 981 đến khu vực cửa Vịnh Bắc Bộ; kêu gọi Bắc Kinh rút giàn khoan ra khỏi khu vực đó.

Ông Lê Hải Bình cho biết vào ngày 5 tháng 4 đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm phản đối đến đại diện Trung Quốc ở đại sứ quán tại Hà Nội.

Hôm qua Việt Nam cũng trao công hàm phản đối đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội về việc Bắc Kinh hoàn tất xây dựng và bắt đầu đưa hải đăng trên đá Subi vào hoạt động.

Đây là hải đăng thứ ba mà Trung Quốc xây trên các đá mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền :Gạc Ma, Châu Viên và Subi.

Print Friendly, PDF & Email