Bí thư Thành ủy Lê Văn Dành chắc mãi lo ăn nhậu và hối lộ rồi !

Print Friendly, PDF & Email