Tổng Biểu Tình Lên tiếng Bảo Vệ Môi Trưởng 22-5-2016

Hãy biểu tình ôn hòa. Hãy cười trong nghịch cảnh và chúng ta sẽ chiến thắng.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email