Chùa Liên Tôn

BẢN LÊN TIẾNG
CỦA TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN ĐÀ NẴNG CƯỠNG CHẾ
CHÙA AN CƯ.
www.ghpgvntn.net

 

Hình cũ: HT Thích Viên Định đúng giữa, bên trái là HT Thích Không Tánh

Việc cưỡng chế, san bằng chùa An Cư, ngày 09.11.2018 làm cho đồng bào Phật tử vô cùng đau buồn và phẫn uất. Tăng Đoàn GHPGVNTN phản đối việc làm phi pháp và phi đạo đức của Nhà cầm quyền Thành Phố Đà Nẵng.
Nhận định rằng:
– Việc giải tỏa và phát triển Đô thị là để xây dựng một không gian sống văn minh hiện đại và nhân bản nên rất cần những cơ sở văn hóa và tôn giáo…
Vì tôn giáo là nền tảng của đạo đức và văn hóa, không có tôn giáo xã hội sẽ biến thành một tập hợp của những người máy, vì vậy quyết định của nhà cầm quyền quận Sơn Trà và thành phố Đà nẵng đập phá chùa An Cư là một hành động phi văn hóa, phản đạo đức và vi phạm luật pháp.
– Trong lúc trụ trì chùa An Cư là Thượng tọa Thích Thiện Phúc đã có thiện ý trao đổi đất để xây dựng lại ngôi chùa mới với diện tích tương đương, nhưng Nhà cầm quyền lại làm lơ, không giải quyết, với ý định muốn triệt phá cơ sở tôn giáo trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN. Đây là việc làm sai nguyên tắc hành chính của nước CHXHCNVN, vi phạm các Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và Tự do tín ngưỡng, Tôn giáo mà Việt Nam đã ký kết tham gia.
– Sau việc triệt hạ chùa Liên Trì ở quận 2 Saigon do Hòa thượng Thích Không Tánh trụ trì, bây giờ là triệt hạ chùa An Cư tại quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, cho thấy Nhà cầm quyền đang đặt Tăng Đoàn Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào mục đích cần phải tiêu diệt. Hành động kỳ thị và bất dung tôn giáo độc lập của Nhà cầm quyền là hành động đi ngược lại Công Ước Quốc Tế về Các quyền Dân sự và Chính trị, đi ngược lại tinh thần của Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam, vi phạm luật pháp hiện hành, cho thấy nhà cầm quyền hiện nay bất khả tín.
– Từ xưa đến này, trải qua bao triều đại, lịch sử Việt Nam, chưa có triều đại nào triệt phá các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh, văn hóa dân tộc một cách ngang ngược, thô bạo như Nhà cầm quyền nước CHXHCNVN hiện nay.
Do đó, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN yêu cầu:
– Nhà cầm quyền Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng hãy xây lại ngôi chùa An Cư mới, trong địa phương, với diện tích như ngôi chùa cũ, theo như yêu cầu của Nhà chùa.
– Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ngăn cản việc hành đạo của chư Tăng và đồng bào Phật tử, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
– Yêu cầu Nhà cầm quyền quận Sơn Trà và Thành phố Đà Nẵng hành xử đúng Hiến pháp, tôn trọng những cam kết quốc tế về nhân quyền để tạo sự tôn nghiêm cần phải có của một nhà nước là thành viên Liên Hiệp quốc

Tổ Đình Thập Tháp, ngày 16 tháng 11 năm 2018.
Thay mặt Hội Đồng Điều Hành
Tăng Đoàn GHPGVNTN
Viện trưởng
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Định.
(HT Thích Viên Định- đứng giửa-Hình)

Print Friendly, PDF & Email