Sau hơn 40 năm nắm quyền kể từ ngày 30-4-1975, đảng cộng sản Việt Nam vẫn áp đặt một chế độ độc tài, toàn trị, liên tục tước bỏ mọi quyền căn bản của con người, đàn áp những nhà đấu tranh vì tự do dân chủ, tự do tôn giáo và toàn vẹn lãnh thổ. Đảng cộng sản đã làm cho văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, xã hội đầy dẫy tệ đoan, tài sản của nhân dân bị cường quyền vơ vét, xem đất nước là của riêng và hoàn toàn tách rời quần chúng, nhân dân chỉ là nô lệ.

Đặc biệt trong lĩnh vực tâm linh, đảng cộng sản đã và đang tiêu diệt các tôn giáo chân truyền, thành lập các tổ chức tôn giáo quốc doanh nhằm phục vụ chế độ vô thần, đi ngược với truyền thống của dân tộc.

Đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII năm 2016 vừa qua cho thấy không có dấu hiệu cải tổ nào về chính trị cũng như kinh tế, mà chỉ là cơ hội để tập đoàn lãnh đạo tranh giành quyền lực, chia chác quyền lợi, hoàn toàn không vì lợi ích của đất nước và càng tỏ rõ sự lệ thuộc vào Trung cộng, nguy cơ mất nước không thể tránh khỏi.

Thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn dân trong và ngoài nước, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại đã được đồng ý thành lập trong phiên họp đúc kết ngày 28-1-2016 giữa nhiều vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước, nhằm đáp ứng yêu cầu khẩn thiết của lịch sử trong công cuộc tranh đấu đòi tự do, dân chủ, thịnh vượng và vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. 

HI ĐNG LIÊN KT QUC NI HI NGOẠI VIT NAM

long trng công b trước quc dân và công lun quc tế:

  1. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam là sự liên kết củađồng bào trong nước và cộng đồng Người Việt Tựdo tranh đấu cho mục tiêu Dân chủ Tự do, Nhân quyền và Dân quyền, thực thi đúng lý tưởng cao đẹp của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1948 và Công Ước Quốc Tế về Quyền Chính Trị, Công Ước về Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa năm 1966 của Liên Hiệp Quốc.
  2. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại được thành lập nhằm mục đích:
    1. Góp phần tích cực, tạo sức mạnh tổng lực dân tộc được đồng bào và công luận quốc tế ủng hộ trong công cuộc đấu tranh dân chủ, thực hiện nhân quyền và dân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho đất nước.
    2. Tạo được niềm tin của các đoàn thể, tổ chức xã hội dân sự, các phong trào Dân Oan và các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước sẽ tranh đấu tích cực hơn khi tiếng nói của họ được Hội Đồng Liên Kết QNHN nói riêng và đồng bào hải ngoại nói chung quan tâm và hỗ trợ.
    3. Đáp ứng nguyện vọng của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, phong trào vì dân chủ và nhân quyền sẽ dâng cao tương tự như Liên Minh Vì Dân Chủ của Miến Điện đã thành công gần đây.
    4. Vận động công luận quốc tế, chính phủ các nước tự do yểm trợ, làm áp lực chặn đứng những hành động thô bạo vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CS. Bất cứ một thành viên nào bị đàn áp, đánh đập, bắt bớ, giam cầm, xử án bất công, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại sẽ lên tiếng vận động Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức quốc tế can thiệp kịp thời.

XEM THÊM

Đính kèm:


Print Friendly, PDF & Email