“Gia đình tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật liên tục bị công an phá hoại tài sản, hoa màu, khủng bố tinh thần, đánh đập đổ máu, khống chế quyền tự do đi lại, ngăn cấm bạn bè người thân đến thăm.
giờ đến lượt gọi điện đe dọa 6/4/2016…”

 

Print Friendly, PDF & Email