TUYÊN CÁO PHẢN ĐỐI

CHỦ TRƯƠNG ĐẶC KHU TỰ TRỊ

CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN

 

Xét rằng:

1-    Hiện nay cái gọi là Quốc Hội Cộng sản Việt Nam sắp biểu quyết “Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” (gọi tắt là Luật Đặc khu) trong đó thời hạn cho các dự án đầu tư nước ngoài thuê đất là 99 năm. Dự Luật này đã chứng tỏ tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã và đang thực hiện kế hoạch bán nước cho đế quốc mới Trung Cộng.

2-    Trong lịch sử nhân loại thời phong kiến – đế quốc, do sự bức ép của thế lực ngoại xâm, nhiều quốc gia nhược tiểu đã phải nhượng đất, nhượng biển, nhượng tài sản cho ngoại bang, cụ thể là Trung Hoa năm 1898 phải nhượng bán đảo Hong Kong cho Anh Quốc 99 năm, nhưng may mắn, nước Anh là một quốc gia dân chủ pháp quyền đã giữ lời hứa trả Hong Kong về với nhân dân Trung Hoa, đau đớn thay lại lọt vào tập đoàn cộng sản Trung Cộng.

 

3-    Tại Việt Nam, nhà nước cộng sản với nền độc tài toàn trị, tham nhũng đã đưa đất nước đến bờ phá sản phải cam tâm nhượng đất nhượng biển để bảo vệ quyền hành và làm giàu cho tập đoàn thống trị bằng cách cho thuê, sang nhượng đất đai của Tổ Tiên cho đối tác không ai khác hơn là Trung Cộng, một nhà nước Cộng sản không hề tôn trọng luật pháp hay cam kết quốc tế chưa kể sự ràng buộc của mật ước Thành Đô năm 1990 giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, như vậy  lãnh thổ Việt Nam kể như đã mất về tay Bắc Kinh.

4- Đất nước là của toàn dân, Tổ tiên đã đổ biết bao xương máu qua bao đời nay để dựng xây và bảo tồn, tất cả các quyết định trọng đại phải là ý nguyện của toàn dân. Nay đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một tập đoàn cướp đoạt quyền hành bất hợp pháp của dân nên không được phép và không đủ tư cách đưa ra những quyết định gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước.

5-  Những địa điểm hiểm yếu như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc hoặc một nơi nào khác đều là nền an ninh sinh tử của quốc dân, bất cứ chính quyền nào vì nước vì dân, do dân đều phải bảo vệ, không thể sang nhượng cho bất cứ thế lực nào với thời gian dài hay ngắn, nhất là kẻ thừa hưởng lại là kẻ thù truyền kiếp trong lịch sử và hiện tại đang có ý đồ bành trướng. Ba địa điểm trọng yếu này sẽ là đầu cầu cho đế quốc mới Trung Cộng thực hiện kế hoạch “một vành đai, một con đường” trong mưu đồ bá chủ thế giới của họ.

Vì các lý do kể trên, người Việt Nam trong và ngoài nước, bất kể thành phần nào, khuynh hướng nào, chúng ta phải cương quyết lên tiếng:

1-    Phản đối nhà cầm quyền CSVN đang thực hiện kế hoạch bán nước công khai nêu trên.

2-    Kêu gọi tất cả những ai trong guồng máy cai trị còn thực tâm yêu nước hãy có phản ứng cấp thời đề ngăn chận hành động này.

3-    Người dân trong và ngoài nước cùng nhau lên tiếng, biểu tình, kiến nghị với quốc tế hoặc bằng mọi cách buộc nhà cầm quyền cộng sản phải ngưng ngay hành động bán nước nói trên. 

4-    Tranh đấu để thiết lập một chính quyền thực sự vì nước, vì dân, do dân để bảo vệ nền độc lập dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

Chúng ta cần phải có hành động cấp thời để cùng nhau “Cứu Dân Cứu Nước” nếu không, thế hệ chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và mang tội với thế hệ con cháu muôn đời sau.

Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại ngày 6/6/2018

Đồng ký tên:

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam: 

            Cao đài :

– Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)

– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)

– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).

– Chánh trị sự Nguyễn Đình Cúc (điện thoại: 01664967257).

– Chánh trị sự Lê Thị Nho (điện thoại: 0977697579).

– Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)

– Thông sự Đặng Văn Đáo (điện thoại: 0933.963.378).

– Thông sự Nguyễn Ngọc Lưu (điện thoại: 0167.7551.167).

            Công giáo :

– Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)

– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)

– Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)

– Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)

– Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)

            Phật giáo :

– Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)

– Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819)

– Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)

– Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)

– Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)

            Phật giáo Hoà hảo :

– Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)

– Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)

– Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)

– Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)

– Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)

– Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).

– Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)

            Tin lành :

– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)

– Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)

– Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013 )

Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.

Các Đồng Chủ Tịch đồng ký tên:

 • Hòa Thượng Thích Không Tánh,đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
 • Linh Mục Phan Văn Lợi, đồng Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.
 • Chánh Trị Sự Hứa Phi, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Chơn Truyền).
 • Ông Lê Văn Sóc, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, đại diện Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy
 • Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn, đại diện Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam.
 • Mục Sư Nguyễn Công Chính, MS Nguyễn Công Chính, CT Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các Dân Tộc Việt Nam,Chủ tịch Ủy Ban Chống Văn Hóa Tôn giáo Vận, Hoa Kỳ
 • BS Võ Đình Hữu, CT HĐĐB Cộng Đồng Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ.
 • BS Đỗ Văn Hội, CT HĐCH Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 • Ô. Lưu Văn Tươi, CT HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ
 • Ô. Nguyễn Văn Tánh, Cựu CT Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế
 • Ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch Hội Diên Hồng Thời Đại, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.
 • Ông Cao Xuân Khải, PCT Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.
 • Phó Trị Sự Trần Viết Hùng,Tổng Thư Ký Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại
 • Ông Trần Văn Đông, Nguyên Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada, Thành viên Ban Kiểm Soát.
 • BS Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Liên Bang Đức.
 • Ông Đoàn Hữu Định, cựu Chủ Tịch CĐVN vùng Hoa Thịnh Đốn
 • Ông Nguyễn Trung Châu, nguyên Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Chính Trị Việt Nam (hiện nay là Cố Vấn).

CỐ VẤN: LM. Nguyễn Văn Lý – HT Thích Minh Tuyên – Ô. Phan Kỳ Nhơn

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ 

 • BS Võ Đình Hữu, CT/Hội Đồng Đại Biểu;
 • BS Đỗ Văn Hội, CT/Hội Đồng Chấp Hành;
 • Ông Lưu Văn Tươi, CT/Hội Đồng Giám Sát;
 • Cố Vấn: Đốc sự Trần Xuân Thời; Ô. Nguyễn Văn Tánh ; GS Phạm Văn Thanh; KS Lê Hồng Thanh;
 • HĐ Giám Sát:
 • – Phó Chủ Tịch Pháp Chế: Ông Lê Văn Sanh
  – Phó Chủ Tịch Kỷ Luật: Ông Châu Ngọc An
  – Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Văn Thành (Chủ Tich CĐNVQG Utah)
  – Các Giám Sát Viên: Ông Lê Thanh Liêm – Ông Bùi Văn Kiệt – Ông Trần Văn Giỏi
 • Cố Vấn Hội Đồng Chấp Hành: Ông Nguyễn Trung Châu, Ô. Nguyễn Khắc Vinh, KS Đỗ Như Điện, Ô. Bùi Quang Lâm;
 • Các Đại Diện Vùng:
 • Đại diện vùng Đông Bắc: Ông Nguyễn Thanh Bình
 • Đại diện vùng Đông Nam: Ông Bùi Văn Kiệt
 • Đại diện vùng Trung Nam: Bà Lê Lam Ngọc
 • Đại diện vùng Tây Nam: Bà Nguyễn Minh Nguyệt
 • Đại diên vùng Trung Bắc: Ông Lưu Toàn Trung.

Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia: 

Cộng Đồng Việt Nam DC, MARYLAND và VIRGINIA:

 • Cô Lê Thị Lệ Thi (Đồng Chủ Tịch đại diện Washington DC)
 • Ông Đinh Hùng Cường (Chủ Tịch Cộng Đồng VN vùng HTĐ)
 • Ông Nhất Hùng (Đồng Chủ Tịch đại diện Maryland)

CĐVN Arkansas, AR: Chủ Tịch: Ô. Phạm Thế Vinh,

CĐNVQG Arizona, AZ; Chủ tịch: DS. Đặng Thế Khương

CĐNVQG BẮC CALI, CA: Chủ Tịch: Ô. Phạm Hữu Sơn

CĐVN Southern California, CA; Chủ tịch: Ông Nguyễn Võ Duy Khôi.

CĐNVQG Nam Cali; Chủ Tịch: NV Bùi Phát

HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO, CA, Chủ Tịch: Ô. Phạm Thanh Liêm  

CĐNVQG Sacramento, CA, Cựu Chủ tịch: Ô. Đỗ Thiện Thịnh *

CĐNVQG Stockton, CA, Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Hữu Hiến *

CĐNVQG Charlotte, N. Carolina: Chủ Tịch Cô Nguyễn Thu Hương

CĐNVQG Greenville, S. Carolina, CT Ô. Võ Phương.*

CĐNVQG Columbia, SC: CT Ông Nghiệp Nguyễn

CĐNVQG Raleigh, NC: CT Ông Huyền Nguyễn

CĐNVQG Colorado, CO. Chủ tịch: Ô. Nguyễn Trúc Lâm, 

CĐNVQG Connecticut, Chủ Tịch: Cô Dương Thị Kim Trinh

CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch: Ô. Nguyễn Văn Thuyết

CĐVN Florida, FL: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu: Ô. Lê Thanh Liêm

CĐVN Central Florida, FL: Chủ tịch: DS Nguyễn Minh Ngọc

CĐVN Central Florida, FL: CT HĐĐD : Ông Nguyễn Thanh Thụy

CĐVN Tampa Bay, FL; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Sĩ Tiến

CĐVN Jacksonville, FL; Chủ tịch: Ô. Lê Đình Yên Phú.

CĐVN South Florida, FL; Chủ tịch: KTS Nguyễn Đức Huy,

CĐVN Pensacola, FL; Chủ tịch: BS Alan Ho.

CĐVN Georgia, GA, Chủ Tịch: Ông John Nguyễn.

CĐNVQG Middle Ga, Chù Tịch:  Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

CĐNVQG Ilinois, IL,  CT Ô. Lưu Toàn Trung * (cựu)

CĐNVQG Massachusetts, MA; Chủ tịch: Ô. Thân Vĩnh Bảo Toàn

CĐNVQG St Louis, MO; Chủ tịch: Trần Kim Dung. 

CĐNVQG South New Jersey, NJ; Chủ tịch: Ô. Trần Quán Niệm

CNVN New Jersey, NJChủ Tịch: BS Nguyễn Mạnh Hùng

            Bà Lê Ánh Nguyệt: Cựu Chủ Tịch

CĐNVQG New Hampshire, NH; Chủ Tịch: Ô. Lê Hà Dũng

CĐNVQG New Mexico, NM: Chủ Tịch, Ông Đinh Công Tú

            Ông Lương Thông: Cựu Chủ Tịch

CĐNVQG Minnesota, MN: Ông Nguyễn Quốc Đống *

CĐNVQG Louisiana, LA; Chủ tịch: Bà Trần Ngọc Châu. 

CĐNVQG New York, NY; Chủ tịch: LS Nguyễn Thanh Phong

CĐNVQG Oklahoma City, OK; Chủ tịch: Ô. Đỗ Minh. 

CĐNVQG Allentown, PA; Chủ tịch: Ô. Ngô Thế Bảo *

CĐNV Philadelphia, PA; Chủ tịch: Bà La Cẩm Tú. 

CĐNVQG Philadelphia: Chủ tịch: Ông Lê Thành Quang

CĐNVQG Pennsylvania, PA; Chủ tịch: GS Phan Thông Hưng

CĐNVQG Pittsburgh, PA; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Hoa

CĐNVQG Lancaster, PA; Chủ tịch: Ô. Võ Văn Loan

CĐNVQG ĐB Pennsylvania, PA ; Chủ tịch: Ô. Nguyễn Văn Thanh

CĐNVQG TP Reading, PA; Chủ Tịch:  Ô. Vũ thanh Hải

CĐNVQG  TP Lebanon, PA; Chủ tịch:  Ô. Nguyễn Hải

CĐNVQG TP York, PA ; Chủ tịch: Ô. Vũ Ngọc Hải 

CĐNVQG TP Easton/Bethlehem, PA.  Chủ Tịch: Ô. Đỗ Đức Chiến,

CDNVQG Nashville và Middle Tennessee, TN; Chủ Tich: Ô. Bùi Văn Kiệt

CĐNVTD West Tennessee; Chủ Tịch: Ông Đặng Q. Dũng

CĐNVQG Houston, TX; Chủ tịch: TT Trần Quốc Anh

CĐNVQG Dallas, TX; Chủ tịch: LS Jason Ly

            LS Phạm Hậu: Cựu Chủ Tịch

CĐNVQG Utah: Chủ tịch, Ông Gary Nguyễn.

CĐNVQG Tacoma và Pierce Caounty: BS Nguyễn Xuân Dũng.

CĐNVQG Washington State: Chủ tịch, Ông Nguyễn Xuân Khanh.

Các Cộng Đồng, Tổ Chức, Xã hội Dân Sự và người Việt Nam trong và ngoài nước 

 • Giáo Hội Cộng Đồng LuTheran Việt Nam-Hoa kỳ đồng ủng hộ và ký tên

Hội Trưởng MS Nguyễn Hoàng Hoa

 • Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ đồng thuận với bản Dự Thảo và đồng ý ký tên.

Kính, Lê quang Hiển – Lê văn Sóc

 • Liên Hiệp Hội Thánh Em và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại đồng ý tham gia ký tên
 • Ủy ban chống văn hóa Tôn giáo vận Cộng sản, đồng ý nội dung tuyên bố trên và thay mặt Ủy ban ký tên: Chủ tịch. Rev. Nguyễn Công Chính
 • Lạc Việt: Yểm Trợ Khối 8406 Canada.

 

GHI CHÚ: 

Đây là phổ biến đợt I, xin lỗi nếu có sai sót, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết để bổ túc, chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến danh sách ký tên những đợt kế tiếp.

Trân trọng

Ngày 6/6/2018

Ban Tổ Chức

Email:

Lienket.QNHN@gmail.com

Fed.Vac.Usa@gmail.com

Website: LienketQnHn.org

www.Cdnvqglbhk.org

(Ghi chú: bản văn này và Anh ngữ sẽ được đưa vào trang Change.org để mọi người cùng ký tên)

Print Friendly, PDF & Email