Cuộc biểu tình tại địa điểm trước Tổng Lãnh Sự cuả bọn Việt gian Cộng sản buôn dân bán nước, Kennedy Allee 46, Frankfurt Sachsenhausen và Tuần Hành đi vào phố chính (Hauptwache), Frankfurt am Main, CHLB Đức.
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 30 tháng Tư Đen năm 2016.

Xin Mời vào xem các hình ảnh…

 

Print Friendly, PDF & Email