Xin ACE vui lòng ký tên vận đ̣ộng Hoa Kỳ trợ giúp dân Hà Tĩnh

HIỆN GIỜ ĐÃ TRÊN 100,000 NGƯỜI KÝ TÊN

Đây là con số đồng lòng của đồng bào ta trong và ngoài nước, cùng nhau ký tên trợ giúp đồng bào miền Trung – Đang chờ T.T Mỹ Obama trả lời.

Chữ ký vẫn còn đang tiếp tục lên cao, xin ACE vui lòng nhanh tay góp phần cho đồng bào ruột thịt Miền Trung thân yêu.

Xin Vui Lòng Nhấn Vào Hình Bên Dưới Để Ký Tên

WeThePeople

Print Friendly, PDF & Email