Chương trình phát thanh phát hình của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại

Xem và nghe youtube

  • Youtube @40 đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo tại Việt Nam @Đường hầm dải Gaza, vấn nạn to lớn cho quân đội Do Thái @Thế giới với nguy cơ chiến tranh hơn bao giờ hết..(Diễn Đàn Liên Kết) https://youtu.be/XWEyYcVeDHo
  • Phát thanh ngày 16 tháng 3 năm 2018

  • Phát thanh kỳ .. ngày 9 tháng 3 năm 2018

  • Phát thanh kỳ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2017

  • Phát thanh kỳ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2017

Youtube: https://youtu.be/2dWpWX7RYKg

Nghe âm thanh trực tiếp:

  • Ngày 3 tháng 11 năm 2017, xin bấm dưới đây đế nghe:
Print Friendly, PDF & Email