Phát thanh HĐLKQNHN

Chương trình phát thanh của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại

Đây là Tiếng Nói của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại đến với quý vị và các bạn vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần, từ 8 G đến 8 G 30 (giờ New York) trên làn sóng Hệ Thống TTVNHN, truyền đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ và qua hệ thống Internet toàn cầu.

  • Phát thanh kỳ 2 ngày 10 tháng 11 năm 2017

Youtube: https://youtu.be/2dWpWX7RYKg

Nghe âm thanh trực tiếp:

  • Ngày 3 tháng 11 năm 2017, xin bấm dưới đây đế nghe:
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com