Chân Lý Chính Nghĩa

13-4-2016

Thích Nhật Từ
Thích Nhật Từ

Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng.

Được Ban Tôn Giáo thành Hồ, gởi sang du học tại Ấn Độ, lấy bằng Phd về Phật Học.

Về nước, được Ban Tôn Giáo bổ nhiệm làm Cán bộ đặc trách tuyên truyền ngoại vận (giống như chức vụ mục vụ ngoại vận của hồng y Phạm Minh Mẫn). Và cũng là người đã vạch ra các sách lược Tôn Giáo cho Phạm Thế Doanh.

Ở Hà nội 2008, được Ban Tôn Giáo và Đảng tín nhiệm giao chức vụ Tổng Thư Ký, và cũng chính là người trực tiếp tổ chức Đại hội Phật Giáo thế giới này, nhằm đánh bóng cho chế độ.

Tại Hoa Kỳ, Thích Nhật Từ liên lạc chặt chẻ với nhóm Thân Hữu Già Lam – các cơ sở thân cộng của Lê Mạnh Thát tại Hải Ngoại.

Tại Canada, liên lạc chặt chẽ với chùa Pháp Vân của Thích Bổn Đạt.

Tại Âu Châu liên lạc chặt chẽ với chùa Viên Giác của Thích Như Điển.

Tại Úc Châu liên lạc chặt chẽ với chùa Minh Quang của Thích Minh Hiếu và tu viện Vạn Hạnh của Thích Quảng Ba.

Thích Nhật Từ, có tài ăn nói và hùng biện, cập nhật các tin tức thời sự, thành lập trang nhà Phật Giáo Ngày nay. Chủ biên nhiều bản tin về Tôn Giáo. Chuyên dịch và sửa đổi văn thư và kinh sách, theo tinh thần 80% Phật học 20% Xã hội Chủ Nghĩa.

Thích Nhật Từ rất dị ứng về cờ Vàng, thường xuyên thuyết pháp, phỉ báng cờ Vàng.

Để nhận biết rõ ràng hơn về Thích Nhật Từ, trong kỳ công tác Hải ngoại lần này, kính xin bà con hãy hỏi thẳng Thích Nhật Từ về cờ Vàng? về lập trường chính tri? về Đảng Cộng Sản độc ác, thì sẽ sáng tỏ sự việc.

Kính xin đồng bào Phật tử để ý những nơi chứa chấp tên Việt Gian nguy hiểm này!

Ôn lại chuyện xưa, có lẽ đồng bào Phật tử còn biết về chuyện bỉ ổi tai tiếng của Thích Nhật Từ, trong thời gian Du Học tại Ấn Độ, đã chứa chấp rất nhiều hình ảnh ấu dâm và film sex ?

Việc này đã bị bạn đồng học tố giác, sau đó đã xảy ra đánh nhau rất lớn, u đầu bể trán, một trong những người liên hệ lúc đó có đệ tử của thầy Thích Như Điển, cũng là một trong những bị can.

Những AI muốn tìm hiểu them, có thể liên lạc với chùa Viên Giác tại Đức Quốc hay hỏi thẳng Thầy Như Điển, thì  sẽ được rõ ràng.

Đây là một đặc tính rất là ‘ấn tượng’ của đám sư Công An là Tiền và Gái.

Print Friendly, PDF & Email