Thông báo khẩn: Chùa Liên Trì sẽ bị cưỡng chế từ 6 đến 20 tháng 9

Nghe Hòa Thượng Thích Không Tánh tường trình chùa Liên Trì bị cưỡng chế giải tỏa trong vòng từ 6 đến 20 tháng 9, 2016.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com