SỰ KIỆN:

Ngày 25-10-2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri Thức, vì “đã cho xuất bản một số sách trái với chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vi phạm quy định về điều lệ đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

Ngay sau đó, giới trí thức trong nước đã công bố thư ngỏ với 155 chữ ký lên tiếng phản đối quyết định sai lầm này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Chu Hảo đã tuyên bố ra khỏi đảng và 12 đảng viên khác cũng tuyên bố từ bỏ đảng, như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Mạc Văn Trang, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn, Kỹ sư Hoàng Công Cường, Ông Hà Quang Vinh, Trung tá Trần Nam, Luật sư Lê Văn Hòa, Giáo sư Dương Bích Hà… Riêng nhà văn nổi tiếng Nguyên Ngọc đã nêu lý do bỏ đảng vì đảng CSVN “ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu, ‘tự diễn biến’ thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước”.

Trước đây cũng đã có nhiều đảng viên bỏ đảng như Trung tướng Trần Độ, Viện trưởng viện Mác-Lê Hoàng Minh Chính, Đại tá kiêm nhà báo Bùi Tín, Nhà Văn Dương Thu Hương, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Lãnh sự Đặng Xương Hùng, Tiến sĩ Nguyễn Quang A… Tất cả đều nêu lý do tương tự. 

NHẬN ĐỊNH

1-    Việc các đảng viên CSVN công khai hoặc âm thầm lần lượt từ bỏ đảng không phải là chuyện lạ. Đó là hệ quả tất yếu của việc nhận thức đúng đắn là chủ nghĩa và chế độ cộng sản hoàn toàn không mang lại tự do, nhân quyền, thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân, mà chỉ tạo cho xã hội nghèo đói, hỗn loạn, tụt hâu so với các nước ngang tầm nhưng theo chế độ dân chủ. Vì thế, Liên Bang Xô-viết và Khối Cộng sản Đông Âu đã sụp đổ; Mông Cổ ở Á châu thoát khỏi sự kiềm tỏa của Nga và Tàu cộng; Các nước thuộc khối Vác-xô-vi đã chuyển sang thể chế dân chủ và đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Ngay cả Bắc Hàn cũng đã hòa giải với Nam Hàn trong thời gian gần đây, hy vọng sẽ sớm từ bỏ chủ nghĩa và chế độ Mác-xít tai hại.

2-  Riêng tại Việt Nam, ngay từ năm 1930, Hồ Chí Minh đã thành lập đảng Cộng sản, cướp chính quyền năm 1945, đưa nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gia nhập hàng ngũ Cộng sản Quốc tế. Cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc chuyển thành cuộc chiến tranh ý thức hệ nhằm bành trướng đế quốc đỏ, khiến hàng triệu người Việt Nam vô tội phải bị hy sinh, đất nước lâm cảnh tàn phá tang thương, nghèo đói tụt hâu, tạo cơ hội cho Đại hán Tàu cộng thuận đường tràn xuống Đông Nam Á. Sau 43 năm thống trị toàn cõi Việt Nam, đảng CSVN  ngày càng lộ nguyên hình là một tập đoàn độc tài toàn trị, phản dân hại nước, tước đoạt mọi tài sản vật chất, đất đai tài nguyên và các quyền tự do căn bản của người dân. Đã thế, tập đoàn Ba Đình lại mãi quốc cầu vinh, cam tâm bán nước để duy trì địa vị thống trị và cơ hội làm giàu trên xương máu của Đồng bào.

Việt Nam đang trải qua một thời kỳ bi thảm nhất trong lịch sử, Dân tộc Việt  đang đứng trước Đại họa mất nước vào tay Tàu Cộng !!! 

Vì thế, HỘI ĐỒNG LIÊN KẾT QUỐC NỘI HẢI NGOẠI VIỆT NAM khẩn thiết kêu gọi:

1-    Các đảng viên trong guồng máy cai trị hiện nay hãy can đảm và dứt khoát từ bỏ đảng CSVN để trở về với dân tộc, cùng toàn dân cứu nước thoát khỏi cảnh nghèo đói, tụt hậu, nô lệ, độc tài và nguy cơ bị thôn tính bởi đế quốc mới Trung Cộng.

2-    Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng bắt tay nhau, cương quyết loại trừ chủ nghĩa phi nhân, chế độ độc tài toàn trị, tham nhũng và bất lực, để bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng Đất Nước giàu mạnh, cho toàn dân được thực sự ấm no hạnh phúc, tự do độc lập, sánh ngang hàng cùng năm châu bốn biển.

3- Nếu các đảng viên CSVN không dứt khoát ra khỏi đảng trong thời điểm các chế độ CS trên toàn thế giới đang lâm khủng hoảng tột cùng, chỉ vì hèn nhát, sợ hãi hay tham quyền cố vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trong ngày phán xét của lịch sử.

LÀM TẠI VIỆT NAM VÀ HẢI NGOẠI

Ngày 4 tháng 11 năm 2018

Đồng ký tên:

ĐỒNG CHỦ TỊCH: Hòa Thượng Thích Không Tánh (VN) – Linh Mục Phan Văn Lợi (VN) – Chánh Trị Sự Hứa Phi (VN) – Đạo Huynh Lê Văn Sóc (VN) – Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (VN) – BS Võ Đình Hữu (HK) – BS Đỗ Văn Hội (HK) – Ô. Lưu Văn Tươi (HK) – Ô. Nguyễn Văn Tánh (HK) – Ô. Phạm Trần Anh (HK) – Ô. Cao Xuân Khải (HK) – Ông Trần Văn Đông (Canada) – BS Hoàng Thị Mỹ Lâm (Đức) – Ô. Đoàn Hữu Định (HK) – Ô. Nguyễn Trung Châu (HK) – TS Phan Văn Song (Pháp) – Bà Đặng Thị Danh (Canada) – BS Lê Thuần Kiên (Canada)

CỐ VẤN: LM Nguyễn Văn Lý (VN) – HT Thích Minh Tuyên (HK) – Ô. Phan Kỳ Nhơn (HK).

 

Print Friendly, PDF & Email