CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO TẠI HẢI NGOẠI

THƯ KÍNH GỬI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP

NHÂN CHUYẾN ĐI HÀ NỘI DỰ THƯỢNG ĐỈNH MỸ – BẮC HÀN

Thưa Tổng Thống,

Ngày 27 và 28 tháng 2, 2019, Tổng Thống sẽ đến Hà Nội dự thượng đỉnh với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un nhằm mưu tìm hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và các nước trong vùng. Chúng tôi rất vui mừng và hoan nghinh những nỗ lực của Ngài.

Chúng tôi đại diện cho các cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại rất quan tâm đến nền an ninh và sự ổn định tại Á Châu Thái Bình Dương nhất là ở Biển Đông, nơi mà nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh đã dùng vũ lực chiếm đoạt và đặt căn cứ quân sự trên hầu hết các đảo một cách bất hợp pháp, bất chấp luật pháp quốc tế, trong chính sách bành trướng và phát triển  chế độ độc tài và chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới.

Vấn đề quan tâm khác của chúng tôi là tình trạng thiếu tự do dân chủ, nhân quyền bị vi phạm  của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên 70 năm ở miền Bắc và gần 44 năm trên toàn thể Việt Nam. Một số lĩnh vực được ghi nhận như sau:

 • Các quyền tự do căn bản bị tước đoạt, nhất là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, tự do chọn lựa người lãnh đạo đất nước qua các cuộc bầu cử tự do…
 • Nền cai trị độc quyền của đảng CSVN đã tạo ra những tệ đoan xã hội trầm trọng, đầy bất công, cán bộ tham nhũng, cướp đoạt tài sản và đất đai của người dân, kinh tế không thể phát triển, an ninh quốc phòng yếu kém, đất nước ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh về mọi lãnh vực có thể bị khống chế trong một ngày không xa.
 • Việt Nam sẽ không thể là một đối tác đáng tin cậy trong chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương của quý quốc để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ tại Biển Đông nếu không có những cải tiến chính trị tại nước chúng tôi.

Vì thế, chúng tôi thỉnh cầu Ngài Tổng Thống, chính phủ Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác trên thế giới:

1- Triệt để ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng trên mọi lãnh vực và ở khắp nơi nhất là tại Biển Đông.

2- Giúp Việt Nam có cơ hội chuyển đổi thành một thể chế dân chủ, để dân tộc Việt Nam đươc sống tự do, hòa bình và thịnh vượng, thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản như Ngài từng tuyên bố: “Chủ Nghĩa Xã Hội làm cho con người nghèo đói’, hoặc “Chủ Nghĩa Xã Hội phải bị loại bỏ trên thế giới”,.

Kính chúc hội nghị thượng đỉnh thành công. Trân trọng kính chào Tổng Thống,

Ngày 22 tháng 2 năm 2019

 • Ông Nguyễn Văn Tánh (Chủ tịch), GS Phan Thông Hưng, Ông Lưu Văn Tươi, Bs Võ Đình Hữu, Bs Đỗ Văn Hội:  Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Viêt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.
 • Bs Lê Thuần Kiên (Chủ Tịch), Ông Trần  Văn Đông, Bà Đặng Thi Danh:Liên Hôi Người Việt Canada.
 • Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm (Chủ Tịch): Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Tại CHLB Đức.
 • Ông Nguyễn Văn Bon: Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu.
 • Bs Nguyễn Quốc Nam & Ông Nguyễn Sơn Hà – Văn Phòng Liên Lạc các Hội Đoàn Người Việt Tư do Tại Pháp
 • CĐ Người Việt Tỵ Nạn tại Hòa Lan: Nguyễn Quang Kế,

LIÊN LẠC:

 • Tại Mỹ: Ông Nguyễn Văn Tánh (+1 347-481-8283), Ông Phan  Thông Hưng (+1 616-929-9999), Ông Lưu Văn Tươi (+1 407-491-9299)
 • Tại Canada: BS Lê Thuần Kiên (+1 (647) 824 2830), Ông Trần Văn Đông (+1 306 261 1815)
 • Tại Đức: BS Hoàng Thị Mỹ Lâm (+ 49 -163 674 3097)
 • Tại Úc: Ông Nguyễn Văn Bon (+61 411 616 453), LS Nguyễn Quốc Toàn (+61 400 533 991)
 • Tại Pháp: Ông Nguyễn Sơn Hà (+33 6 95 62 23 98)
 • Phối hợp: BS Võ Đình Hữu (+1 714-928-3038), BS Đỗ Văn Hội (+1 407-234-3596)

Bản Anh Ngữ

OVERSEAS FREE VIETNAMESE COMMUNITY

LETTER TO PRESIDENT DONALD TRUMP

ON THE US-NORTH KOREA SUMMIT

February 22, 2019

President Donald Trump
the White House

1600 Pennsylvania Ave, NW

Washington, DC 20500

Dear President,

On 27 and February 28, 2019, the President will come to the summit at Hanoi with North Korean President Kim Jong Un to seek peace for the Korean peninsula and other countries. We are very happy and welcome your efforts.

We are representatives of Overseas Free Vietnamese communities who are very interested in security and stability in the Asia Pacific especially in the South China Sea, where the Beijing communist authorities have used their forces to illegally seize and place military bases on most islands and shoals despite of international law, in the expansion strategy and the development of global dictatorship and communism.

Our other concern is the lack of freedom of democracy and human rights violated by the Socialist Republic of Vietnam over 70 years in the North and nearly 44 years in the whole of Vietnam. Some areas are noted as follows:

 • Basic freedoms are deprived, especially religious freedom, freedom of expression, freedom to express opinions, freedom to choose the leader of the country through free elections.
 • The Communist Party’s monopoly rule has created a seriously unjust society, corrupted officials, plundering people’s properties and lands, no economic developments, weak security and defense. Vietnam increasingly relies on Beijing for all areas that can be controlled.
 • Vietnam will not be a reliable partner in the Indian-Pacific strategy that The US has used to protect its interests in the South China Sea without political improvements in Vietnam.

Therefore, we would like to ask you, the US government as well as other democratic countries around the world to:

 • Strictly prevent China’s expansion in all areas and everywhere, especially in the South China Sea.
 • Help Vietnam to have the opportunity to transform into a democratic institution, so that the Vietnamese people can live freely, peacefully and prosperously, as you once stated: “Socialism makes people poor,” or “Socialism must be eliminated in the world.”

Sincerely yours,

Best wishes to the summit.

Representatives:

 • Mr. Tanh Van Nguyen (President), Mr. Hung Phan, Mr. Tuoi Luu, Dr. Huu Dinh Vo, Dr. Hoi Van Do: Federation of Vietnamese American Communities of the USA.
 • Mr. Bon Nguyen, President of Federation of Free Vietnamese Community of the Australia
 • Dr. Kien T. Le (President), Mr. Dong V. Tran, Mrs. Danh thi Dang: Vietnamese Canadian Federation
 • Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chairman of Federation of Vietnamese Refugees of Germany
 • Mr. Nguyễn Quang Kế, Chairman of Community of Vietnamese Refugees of Holland
 • Mrs. Nguyễn Kim Hương, Chairman of Vietnamese Community   of Denmark
 • Dr. Nam Q. Nguyen and Mr. Nguyen Son Ha, Representatives of Coalition of Vietnamese Communities in France

Contact:

Print Friendly, PDF & Email