Chua Lien Tri 01

Theo nguồn tin của một phật tử thân tin của Hoà Thượng Thích Không Tánh cho biết thì các ban ngành đoàn thể của nhà cầm quyền quận 2 Sài Gòn đã họp xong và triển khai các lực lượng công an và dân quân của quận 2 để phong tỏa và sẽ tiến hành giải tỏa Chùa Liên Trì vào sáng mai , ngày 15/7/2016.

Nay khẩn báo đến toàn thể Quý Chức Sắc  HĐLTVN, HĐLKQNHNVN, các tổ chức XHDS, hội CTNLTVN và các thân hữu trên Việt Nam và toàn thế giới được biết và xin các quý vị đồng cầu nguyện cho Chùa Liên Trì .
Kính,
LÊ QUANG HIỂN
TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐÒNG LIEN TÔN VIỆT NAM
Công an chìm canh gác chùa Liên Trì ngày đêm
image_11
image_10
image_9
image_8
image_7
image_6
image_5
image_4
image_3
image_2
image_1
image
Print Friendly, PDF & Email