Vào trưa ngày thứ Sáu, 20-1-2017, lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thồng đắc cử Donald Trump dã diễn ra trước tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn. Dưới đây là những chi tiết và một vải hình và đường dẫn vào video dể xem.

Tân tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump trong bài diễn văn:
“HÔM NAY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC, TỪ ĐẢNG NÀY SANG ĐẢNG KIA, MÀ LÀ SỰ CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC TỪ HOA THỊNH ĐỐN ĐẾN NHÂN DÂN HOA KỲ.”

Live video lễ nhậm chức (BBC)
http://www.bbc.com/vietnamese/world-38695620
Toàn văn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump
http://www.bbc.com/vietnamese/world-38697927

Toàn văn Anh ngữ bài diễn văn của tân tổng thống Trump

http://www.foxnews.com/politics/2017/01/20/full-text-president-donald-trumps-inauguration-speech.html

​Tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ​
​Tuyên thệ​

Đoàn kết để tạo sức mạnh​
 

​Quảng trường trước quốc hội Hoa Kỳ​

​Đám đông

​​Diễn hành
Print Friendly, PDF & Email