Dưới đây là những thông báo, tường trình hoặc lời kêu gọi của Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền độc lập với nhà cầm quyền CSVN:

Tường trình ngày 20-3-2018: Công an triệu tập làm việc lần thứ Ba ngày 19/3/2018

Tường trình ngày 19/3/2018: nhà cầm quyền ném đá và trứng thối vào nhà, ngăn cản không cho ra khỏi nhà:

Print Friendly, PDF & Email