Hôm nay lúc 9 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại tư gia ông Nguyễn Quốc Trung, trưởng ban phổ thông giáo lý Giáo Hội PGHH Thuần Túy tỉnh Vĩnh Long. có mở khóa niệm Phật, trải qua đến hôm nay đã gần 10 năm, biết bao lần tưởng chừng như không trụ nổi vì sự đàn áp, nhưng vì lòng kiên trung với đạo ,thực hiện theo lời Thầy giáo huấn, chấp nhận tất cả mọi sự đàn áp bất công của chế độ hiện hành, duy trì khóa niệm Phật cho đến ngày hôm nay.

Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, với hơn năm chục người đại diện chính quyền trong đó có công an các cấp và ban ngành đoàn thể địa phương, đã đến chụp ảnh quay phim tiến hành lập biên bản và quyết định không cho niệm Phật. Kiểm tra giấy tờ cô bác ở nơi xa đến niệm Phật, dùng những lời thô lỗ tục tằng .Nguyễn Quốc Trung là chủ hộ và cũng là người tổ chức niệm Phật, đã phân trần, giải thích chúng tôi là người tôn giáo thực hiện theo lời của đức Thầy chỉ dạy thì có gì sai với luật pháp nhà nước. còn như các ông bảo rằng làm như vậy là sai, xin cho tôi xem giấy tờ quyết định của ai và người nào ký,.có như vậy mới thuyết phục.được chúng tôi chớ như các ông làm hành động này là vi phạm về tự do tín ngưỡng của người dân. Nếu như các ông còn manh động một lần nữa thì chúng tôi sẽ đồng thanh la làng. Sau khi nghe tôi nói như vậy tất cả dừng lại trờ ra phía bên ngoài. Nhưng rồi sau đó chúng còn tồi tệ hơn nữa là sau khi ra phía ngoài chúng tổ chức ném đá vào khóa niệm nhằm gây hoang mang sợ hãi những người dân đang ngồi niềm phật đây là cách chia rẽ để cho mọi người đừng đến khóa niệm.

Cho nên đứng về phương diện người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, chúng tôi đề nghị Giáo Hội cùng chúng tôi lên tiếng cho mọi người có tấm lòng vì dân tộc vì đạo pháp, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước để bênh vực và chia sẻ những nỗi khó khăn này.

Đông Thành ngày 5 tháng 4 năm 2016

Người viết Nguyễn Quốc Trung.

TinKhan1

TinKhan2

TinKhan3

TinKhan4

TinKhan5

TinKhan6

Print Friendly, PDF & Email