Khí thế sôi nổi: đồng bào hải ngoại biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc trước Tòa Bạch Ốc ngày 31-5-2017

https://www.youtube.com/watch?v=4UvvVtmpeEk&t=177s

​Đọc kiến nghị gửi TT Trump và Quốc Hội Hoa Kỳ

https://youtu.be/QpwlH0pFqas

Tin Cộng Đồng DC-MD-VA biểu tình chống NXP

Print Friendly, PDF & Email