Chánh trị sự Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Đạo Cao đài Chơn Truyến đang bị bệnh nặng vì cao huyết áp, nhưng nhà cấm quyền đã bao vây nhà từ 7 tháng 3, 2019 đến nay, không cho đi chữa bệnh, cũng như không cho các nhân viên y tế đến điều trị, rất nguy cấp.

Công an đã đưa giấy triệu tập gặp công an để trả lời có tên trong một “tổ chức phản động”.

Tháng 1 năm 2018, Cts đã bị tai biến mạch máu não do công an tra khảo tại đồn công an.

Hình Cts nằm tại nhà.

Bên ngoài công an bao vây.
Xin mọi người giúp đỡ can thiệp và cấu nguyện cho Cts.Cts Hứa Phi nằm bệnh tại nhà

Honorable Dignity Hua Phi, Head of Nhon Sanh Dao Cao Chon Tuyen (Independent Cao Dai Church) is seriously ill because of high blood pressure, but the government has surrounded the house from March 7, 2019 until now, not giving medical treatment, nor for medical staff to treat, very dangerous.

The police brought the summons to the police to answer the name in a “reactionary organization”.

In January 2018, Cts had a stroke due to police investigation at the police station.

Picture Cts is at home. Outside the police surrounded.

Please help him.

Print Friendly, PDF & Email