Đây là hình anh buổi lễ kỷ niệm 69 năm ngày ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ vắng mặt được tổ chức tai trụ sở Trung Ương Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ ở xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang. Dù bị ngăn cấm nhưng tất cả anh chị em Trị Sự Viên các cấp của tỉnh An Giang vẫn quyết lòng thực hiện cho bằng được.

 

Print Friendly, PDF & Email