Thủ tướng ngụy: Nguyễn Xuân Phúc

Năm phó thủ tướng ngụy: Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh (kiêm Ngoại trưởng)

Các bộ trưởng ngụy:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Cao Đức Phát
Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nguyễn Ngọc Thiện
Bộ Quốc phòng: Ngô Xuân Lịch
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phùng Xuân Nhạ
Bộ Tài chính: Đinh Tiến Dũng
Bộ Ngoại giao: Phạm Bình Minh (kiêm Phó thủ tướng)
Bộ Y tế: Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ Nội vụ: Lê Vĩnh Tân
Bộ Công Thương: Trần Tuấn Anh
Bộ Văn hóa Thông tin: Trương Minh Tuấn
Bộ Tư pháp: Lê Thành Long
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Đào Ngọc Dung
Bộ Tài nguyên Môi trường: Trần Hồng Hà
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nguyễn Chí Dũng
Bộ Công an: Tô Lâm
Bộ Khoa học và Công nghệ: Chu Ngọc Anh
Bộ Giao thông: Trương Quang Nghĩa
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Đỗ Văn Chiến
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Lê Minh Hưng
Tổng thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu

Nguyen X Phuc2

Trương Hòa Bình2Vũ Đức Đam2Trịnh Đình Dũng2Vương Đình Huệ2Phạ̣m Bình Minh2

Cao Đức Phát2 Chu Ngọc Anh2 Đào Ngọc Dung2 Đinh Tiến Dũng2 Đỗ Văn Chiến2 Lê Minh Hưng2Lê Thành Long2 Lê Vĩnh Tân2 Mai Tiến Dũng2 Ngô Xuân Lịch2 Nguyễn Chí Dũng2 Nguyễn Ngọc Thiện2 Nguyễn Thị Kim Tiến2   Phạm Hồng Hà2Phan Văn Sáu2 Phùng Xuân Nhạ2 Tô Lâm2 Trần Hồng Hà2 Trần Tuấn Anh2   Trương Minh Tuấn2 Trương Quang Nghĩa2

Print Friendly, PDF & Email