Capture

Đảng CSVN rất sợ người dân LIÊN KẾT TỰ BẢO VỆ nhau.

– Đánh phá mọi LIÊN KẾT TỰ BẢO VỆ là sở trường của ĐCSVN.

– Chia rẽ để bẻ từng chiếc đũa (trong một bó đũa) là bài bản rất quen thuộc của cái đảng này.

– Và tỏ ra rất kết quả.

Liên kết mới hi vọng tố cáo mạnh mẽ

– Khi hàng trăm ứng viên tự do nhất loạt nộp đơn xin ứng cử đại biểu quốc hội, đảng CSVN đã gây khó khăn cho từng người ở khâu chứng nhận hồ sơ.

Nhưng chính sự “nhất loạt nộp đơn” đã là LIÊN KẾT TỰ BẢO VỆ khiến ĐCSVN phải nhượng bộ.

– Vòng 1: Các ứng viên tự do thắng lợi vì đó là bó đũa; dù là “liên kết không tự giác”. LIÊN KẾT TỰ GIÁC sẽ càng hiệu quả hơn.

Đây cũng là sự liên kết tự bảo vệ mà chẳng cần gặp gỡ nhau ngoài đời.

Đây là sự sử dụng phương tiện truyền thông để liên kết mà ĐCSVN rất sợ. Nhưng ĐCSVN đã bất lực.

– Nay, tới vòng “ý kiến cử tri nơi cư trú” đảng CSVN chia nhỏ từng chiếc đũa và bẻ gẫy bằng “Hội nghị cử tri ở nơi cư trú”.

Và quả nhiên, đảng CSVN đang lần lượt bẻ gãy từng chiếc đũa..

Chẳng cần tài giỏi, có thể dự đoán: Các ứng cử viên tự do sẽ làn lượt bị bẻ gẫy từng người một. Cho đến người cuối cùng.

Các cá nhân này đều đã lên tiếng về trường hợp của riêng mình.

Khốn nỗi, chính họ cũng thấy chẳng mấy hiệu quả.

Đừng chậm trễ. Hãy kịp thời liên kết lại.

– Những ứng viên đầu tiên ĐÃ bị ĐCSVN chơi trò bẩn thỉu hãy khởi thảo và công bố một bài viết tố cáo cách làm bẩn thỉu.

Cùng ký tên tập thể. Và mời gọi ký tên tiếp.

Tác giả bài tố cáo có thể gồm cả người chứng kiến trò bẩn thỉu, không nhất thiết chỉ có ứng viên mà thôi.

Từ đó, mỗi ứng viên khi bị đảng CSVN chơi trò bẩn hãy viết bổ sung trường hợp của mình (cố trưng ra bằng chứng)…

Cứ thế, hàng ngày, hàng giờ, số người tố cáo càng đông, càng phơi bày những thủ đoạn bẩn thỉu của ĐCSVN. Đây sẽ là tư liệu quý để viết Lịch Sử.

– Hàng ngày, đồng bào sẽ theo dõi. Quốc tế sẽ không bỏ qua.

Coi thử, mấy nhân vật (tứ trụ) đang thề bồi cái “phải gió” gì…

Đây chính là sự liên kết tự bảo vệ danh dự của “bó đũa” ứng cử viên độc lập.

Print Friendly, PDF & Email