ThoiDiemDaDen

Đằng nào cũng chết nhưng nếu đồng bào vượt qua được sự vô cảm, nỗi sợ hãi để lật đổ chế độ và đảng cướp csvn thì hy vọng có cơ hội sống trong một tương lai sáng lạng hơn.

 

Print Friendly, PDF & Email