Hacker

Hiện nay tà quyền csvn sợ biểu tình và tẩy chay bầu cử, mạng di động Việt Nam kiểm duyệt tin nhắn qua nhiều từ khoá (red flags) thí dụ như : Formosa, cá chết, Vũng Áng, biểu tình, nhiễm độc, bầu cử, đai biểu, quốc hội….

Có một cách tránh khỏi bị kiểm duyệt email một cách hữu hiệu như sau:

– Hãy lập một tài khoá email (email account) riêng cho nhóm của bạn với lý lị̣ch ảo.

– Mỗi người trong nhóm đều dùng email này gửi thư cho chính email này để liên lạc. Thí dụ dùng email abc@gmail.com gửi tới (To) abc@gmail.com.

– Với những tài liệu lớn không thể gửi qua email, ACE có thể lập Dropbox, Google Drive cũng giống như trên.

– Vì lý do an ninh nhớ thay đổi mật mã (password) thường xuyên.

Xin ACE phổ biến rộng rãi bài này.

Print Friendly, PDF & Email